הוספת תגובה חדשה

תודה יגאלהרצאה

תודה יגאל
הרצאה מעניין ומועילה ,שבכוונתי ליישם .ארצה לקבל קישוריות המשך בנושא הנלמד.

תגובה

  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.